H O M E   ~   L A N D S C H A P   ~   P O R T R E T   ~   A R T I S T I E K

F O T O R E P A R A T I E   ~   B L O G   ~   B I O   ~   P R I J Z E N   ~   C O N T A C T  A R C H E T Y P E   F O T O G R A F I E  “You don't make a photograph just with a camera. You bring to the act of photography all the pictures you have seen, the books you have read, the music you have heard, the people you have loved.”
~ Ansel Adams ~
De specialiteiten van Archetype Fotografie zijn Landschappen, Portretten en Artistieke werken. De Landschappen en Artistieke werken zijn als hoge kwaliteit print te koop via de betreffende webpagina's. Portretten schiet ik bij voorkeur op locatie, in de natuurlijke omgeving van de geportretteerde persoon. Een bijzondere tak binnen de portretfotografie, is kindportretten. Ik werk heel graag met kinderen en hun directe benadering van het leven. Vanuit mijn ervaring binnen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, heb ik natuurlijke omgang met kinderen, die er voor zorgt dat het mogelijk is de ware essentie van een kind vast te leggen in een portret.


Archetype Fotografie - Landschappen - Portretten - Artistiek
I blog I flickr I tumblr I

© Archetype Fotografie 2007 - 2021